این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

دکتر شهناز نایب زاده، استاد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
دکتر سعید سعیدا اردکانی، استاد مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

دکتر سید محمد مقیمی، استاد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
دکتر محمد تقی قانعیان، استاد بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر محسن نظری، دانشيار اقتصاد، دانشگاه تهران
دکتر جمشید تقسیمی، عضو انجمن فارغ التحصیلان و کارآفرینان کمبریج بین‌المللی

دکتر فائزه عظیم‌زاده اردبیلی، دانشیار فقه و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر سید محسن علامه، دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمود معین الدین، دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
دکتر حمیده رشادت‌جو، دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر عباس علوی راد، دانشیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

دکتر چنگیز والمحمدی، دانشیار مدیریت صنعتی و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب
دکتر پریوش جعفری، دانشیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر افسانه زمانی مقدم، دانشیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر محمد رنجبر، دانشیار سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دكتر رحيم محترم، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات و مدرس تایید شده سیفا (انجمن شرکتهای فورواردر بین المللی کانادا)

دکتر محمدرحیم اسفیدانی، استاديار مديريت بازرگاني، دانشگاه تهران
دکتر رحیم زارع، استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دكتر سنجر سلاجقه، دانشيار مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان

دکتر پرویز سعیدی، دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول

دکتر سامره شجاعی، دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول

دکتر حسین مومنی مهمویی، دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

دکتر داوود کیخا، دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دکتر سید حسن حاتمی نسب، استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

دکتر مصطفی مبلغی، استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر علیرضا محمدی‌ نژاد‌ گنجی، استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر علیرضا رجبی پور، استادیار مدیریت بازرگانی،
 دانشگاه یزد
دکتر مهدی سبک رو، استادیار مدیریت بازرگانی،
 دانشگاه یزد

دكتر آذرنوش انصاري، استاديار مديريت بازرگاني، دانشگاه اصفهان
دکتر ناصر آزاد، استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

دکتر ناصر خانی، استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر بیتا یزدانی، استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر رقیه حسن زاده، استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

دکتر داود حق خواه، استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

دکتر احمد حاجی مرادی، استادیار مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

دکتر شهرام ميرزائي درياني، استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دکتر مجید احمدلو، استادیار علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دکتر محمدرضا دهقانی، استادیار مدیریت، جهاددانشگاهی یزد

دکتر اسمعیل کمالی راد، استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
دکتر علیرضا روستا، استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
دکتر بهناز خوش طینت، استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد بوئین زهرا
دکتر امیررضا منفرد، استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد
دکتر محمد رضا دهقانی اشکذری، استادیار مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
دکتر مژده ربانی، استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
دکتر محمد تقی هنری، استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
دکتر ابوالفضل صادقیان، استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
دکتر میثم چگین، استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد تهران شمال
دکتر فاطمه حمیدی فر، استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
دکتر لیلا آندوراز، استادیار مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر
دکتر فروغ حیرانی، استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
دکتر اکرم تفتیان، استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
دکتر شادی ضابط، استادیار ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
دکتر نسیم شاهمرادی، استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
دکتر محمد علی دهقان تفتی، استادیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
دکتر سید مجید میرحسینی، استادیار مدیریت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
دکتر معتمدی، استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
دکتر غلامرضا عسکزاده، استادیار مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

دکتر روح اله سمیعی، استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول

دکتر علی حسین‌زاده، استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربیت حیدریه

دکتر المیرا امسیا، استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربیت حیدریه

دکتر نصیرالله قشقایی زاده، استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

دکتر فرشته مصطفوی راد، استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

دکتر محمد جواد تقی پوریان، استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دکتر مریم رحمتی، استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دکتر قربانعلی آقااحمدی، استادیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
دکتر مسعود قربانی، استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی آباده

دکتر یوسف تقی پوریان، استادیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دکتر مهدی مران جوری، استادیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دکتر رضیه علیخانی، استادیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دکتر مختار رنجبر، استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

دکتر احمد عسکری، استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

دکتر حسین سلیمیان، استادیار مدیریت تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

دکتر زهرا شیرزادیان، استادیار مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

دكتر نويد فاتحي راد، استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

دكتر محمد اسماعيل جوشقاني، استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دليجان

 

 
فایل های مورد نیازپوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)